Anläggningsarbeten inom väghållning och jordbruk

Valdemars Maskinstation startades 1948 av Valdemar Eriksson. Idag drivs maskinstationen av mig, Sören Eriksson, Valdemars son. I företaget finns mellan två och fyra anställda, beroende på säsong. Verksamheten drivs från Long Per Olofsgården utanför Vara.

Bland de formella kompetenserna i företaget finns Utmärkningsansvarig, Arbete på väg, Hjälp på väg, Trafiksäkerhet och miljö samt ADR-S. Valdemars Maskinstation är medlem i ME.

 


Vårt verksamhetsområde

Vi vänder oss till företag, kommuner, vägsamfälligheter och privatpersoner i Skaraborg. Några av våra större kunder är SVEVIA och Skanska samt kommunerna Vara, Essunga och Grästorp.